Częste pytania

(przed kontaktem z działem handlowym lub serwisem, zalecane jest zapoznanie się z poniższymi informacjami)

PYTANIA (kliknij, na pytanie, aby do niego przejść):

1. Jaki rodzaj akumulatora najlepiej dobrać do urządzeń VOLT POLSKA?

2. Jak obliczyć pojemność akumulatora do danego obciążenia / zapotrzebowania?

3. W jaki sposób łączyć akumulatory? Szeregowo? Równolegle?

4. Szeregowe łączenie akumulatorów

5. Równoległe łączenie akumulatorów

6. Jaką moc urządzenia (zasilania awaryjnego) wybrać?

7. Czy można podłączyć wyjście zasilaczy awaryjnych do sieci domowej za pomocą tzw. różnicówki?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Jaki rodzaj akumulatora najlepiej dobrać do urządzeń VOLT POLSKA?

Akumulator AGM VPRO VOLT POLSKA

Przy doborze akumulatora/-ów, należy wziąć pod uwagę m.in.:

- do jakiego zastosowania będzie używany zestaw baterii (praca buforowa, cykliczna);
- rodzaj akumulatora (bezobsługowy, AGM, GEL, VRLA etc.)
- napięcie wejściowe instalacji/urządzenia (12, 24, 48V);
- dostępne miejsce do zainstalowania akumulatora (wymiary i waga akumulatora);

Dodatkowo należy pamiętać, by zawsze dobierać zestaw akumulatorów o łącznej pojemności większej od Naszego aktualnego zapotrzebowania o min. 10-15 %.

Do ładowania akumulatorów warto używać ładowarek automatycznych, które po osiągnięciu właściwego napięcia przez akumulator nie rozłączają ładowania, a podtrzymują stałą wartość napięcia w celu zwiększenia żywotności akumulatora.

Praca buforowa (zasilanie awaryjne) - akumulator jest cały czas podłączony do układu ładowania i stanowi awaryjne źródło zasilania w przypadku zaniku napięcia sieciowego. Po naładowaniu akumulator pobiera minimalny prąd konserwujący, który uzupełnia jego samo rozładowanie.

Praca cykliczna - akumulator jest podstawowym źródłem zasilania urządzenia i po rozładowaniu jest odłączany od obciążenia i ponownie ładowany. 

Akumulatory bezobsługowe nie wymagają uzupełniania wody i ciągłej konserwacji elektrolitu (pomiary gęstości, poziomu itp.), są szczelne - mogą więc pracować w dowolnej pozycji i w normalnych warunkach eksploatacji nie wydzielają gazów, dzięki szczelności są bezpieczne w eksploatacji i nieszkodliwe dla otoczenia (nie ma kwaśnych oparów i niebezpieczeństwa poparzenia kwasem siarkowym) a także nie wymagają pomieszczeń ze specjalną, wymuszoną wentylacją, w porównaniu z klasycznymi akumulatorami mają niższą oporność wewnętrzną i są średnio o 70 % mniejsze i o 50 % lżejsze przy danej pojemności. 

Akumulatory ołowiowo-kwasowe oznaczane jako SLA (Sealed Lead-Acid - szczelne ołowiowo-kwasowe) lub VRLA (Valve Regulated Lead-Acid - ołowiowo-kwasowe regulowane zaworami), dzięki swoim zaletom oraz właściwościom eksploatacyjnym coraz powszechniej zastępują tradycyjne (mokre) akumulatory kwasowe i zasadowe jak również baterie niklowo - kadmowe.

Akumulatory bezobsługowe wykonywane są obecnie w dwóch technologiach:

AGM (Absorbed Glass Mat) - cały elektrolit uwięziony jest (wchłonięty) w separatorach z włókna szklanego o wielkiej porowatości, znajdujących się między płytami.

GEL (żel) - elektrolit uwięziony jest w postaci żelu.

Akumulatory wykonane w technologii AGM mają niższą rezystancję wewnętrzną co oznacza wyższe napięcie na zaciskach i dłuższy czas pracy, szczególnie przy rozładowaniu dużym prądem. Przy tych samych gabarytach mają również nieco większą pojemność gdyż część elektrolitu w akumulatorach żelowych stanowi czynnik żelujący. Akumulatory żelowe lepiej odprowadzają ciepło wytwarzane w akumulatorze przy przepływie prądu. Są również bardziej odporne na wibracje i wstrząsy. Ta zaleta ma znaczenie w zastosowaniach mobilnych i przenośnych.Każde ogniwo akumulatora bezobsługowego posiada jednokierunkowy, samo uszczelniający się zawór, który otwiera się w przypadku wzrostu ciśnienia wewnątrz akumulatora (np. przy przeładowaniu) i wypuszcza gazy na zewnątrz chroniąc pojemnik przed rozsadzeniem. Akumulatory bezobsługowe wykorzystują proces rekombinacji czyli reakcje chemiczne, dzięki którym tlen i wodór powstające przy przeładowaniu i w klasycznym ogniwie wydalane do atmosfery, pozostają w akumulatorze w postaci wody i eliminują konieczność jej uzupełniania.

Na podstawie powyższych informacji, szeregu testów serwisowych i opinii Naszych klientów do Naszych urządzeń zalecamy, dobieramy i sprzedajemy akumulatory bezobsługowe typu AGM.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Jak obliczyć pojemność akumulatora do danego obciążenia / zapotrzebowania?

Podczas doboru zasilacza awaryjnego (buforowego) do aplikacji pojawia się parametr czasu podtrzymania podczas pracy akumulatorowej (bateryjnej). Norma PN-EN 50131-6 określa ten czas wzorem:

Wa = [(Pu + Pz) * T] / 0,9

Q = 1.25 * (Wa / V)

gdzie:

Wa - Ilość watogodzin układu, w określonym przez Nas czasie i przy 90% sprawności (0,9)
Pu - moc znamionowa podłączanego urządzenia [W] 
Pz - moc pobierana przez zasilacz awaryjny w pracy jałowej [W]
T - wymagany czas pracy układu [h]

Q - pojemność akumulatora [Ah] 
1,25 - współczynnik uwzględniający spadek pojemności baterii wskutek starzenia 
V - napięcie akumulatora [V]

Przykład: Nasze urządzenia pobierają w pracy ciągłej 500 W, zasilacz awaryjny na prace własną pobiera ok. 0,5 A przy 12 V wychodzi 6 W. Chcemy, aby Nasz układ działał przez 5h w pracy ciągłej.

Wa = [(500 + 6) * 5] / 0,9 = 2530 Wh / 0,9 = 2810 Wh

Q = 1.25 * (2810 / 12) = 1.25 * 235 Ah =  295 Ah

Z wyliczeń wynika, że potrzebujemy akumulator o pojemności ok. 295 Ah, aby zasilić w pracy ciągłej urządzenie 500 W przez 5 godzin. W takim wypadku możemy np: dobrać 3 x aku AGM 100 Ah i połączyć je ze sobą równolegle, co powinno Nas zadowolić.

POBIERZ Kalkulator pojemności akumulatorów AGM

POBIERZ Kalkulator parametrów przewodów do akumulatorów AGM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. W jaki sposób łączyć akumulatory? Szeregowo? Równolegle?

Akumulatory AGM można łączyć na następujące sposoby:

- szeregowo: w celu uzyskania wyższego napięcia;
- równolegle: w celu uzyskania większej pojemności;
- szeregowo-równolegle: w celu uzyskania większego napięcia i większej pojemności zestawu;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Szeregowe łączenie akumulatorów

Akumulatory łączymy ze sobą szeregowo w celu uzyskania wyższego napięcia. Łącząc w szereg dwa akumulatory 12V otrzymamy jeden akumulator 24V, 4 akumulatory 12V lub 2 akumulatory 24V otrzymamy jeden akumulator 48V itd.

Łącząc akumulatory szeregowo pamiętajmy o wymaganiach co do poszczególnych baterii, powinny być one m.in.:

- takiej samej pojemności;
- zbliżonej rezystancji wewnętrznej;
- takiej samej marki i typu;
- z jednej serii produkcyjnej;
- o podobnym stopniu zużycia;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Równoległe łączenie akumulatorów

Akumulatory łączymy ze sobą równolegle w celu uzyskania wyższej pojemności. Łącząc równolegle dwa akumulatory otrzymamy jeden akumulator o sumarycznej pojemności tych 2 akumulatorów. Dla przykładu: 1 x AGM 12V 100 Ah i 1 x AGM 12V 150 Ah, łączymy równolegle otrzymamy jedna baterię AGM 12V o pojemności 250 Ah.

Najlepsze rezultaty uzyskuje się łącząc akumulatory o takich samych parametrach (pojemność, stopień zużycia, rezystancja wewnętrzna). Mimo to pod względem powtarzalności parametrów poszczególnych akumulatorów, połączonych równolegle, wymagania są znacznie niższe niż w przypadku łączenia szeregowego. Podstawowym wymogiem jest jednakowe napięcie znamionowe - taka sama ilość cel (ogniw) łączonych monobloków.

W przypadku łączenia równoległego możliwe jest łączenie:

- akumulatorów o różnej pojemności;
- akumulatorów różnych producentów;
- znacznie różniących się stopniem zużycia;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Jaką moc urządzenia (zasilania awaryjnego) wybrać?

W urządzeniach zasilania awaryjnego VOLT POLSKA występują 2 najważniejsze parametry na, które trzeba zwrócić uwagę przy doborze do własnego zapotrzebowania. Mianowicie chodzi o moc ciągłą (użytkową) oraz moc chwilową (przeciążeniową). Przykładowy zapis mocy wgląda następująco: 1000 / 1500 W lub 2000 / 4000 W. Pierwszy parametr to zawsze moc użytkowa, czyli ta, która określa jaka moc może być w pracy ciągłej obsługiwana przez zasilacz. Drugi parametr określa, wielkość mocy jaka może być obsłużona przez zasilacz w przeciążeniu, czyli w pracy do ok. 1 s przy maksymalnym obciążeniu.

Załóżmy, że mamy taki zestaw:

- Urządzenie A 100 W
- Urządzenie B 400 W

W tym momencie mamy razem ok. 500 W w pracy ciągłej, jednak niektóre typy urządzeń takie jak urządzenia działające indukcyjnie  na rozruch biorą wielokrotność swojej mocy znamionowej. Załóżmy, że urządzenie A w rozruchu weźmie ok 300 W.

Z wyliczeń mamy:

- moc ciągła / użytkowa ( 500 W )
- moc chwilowa / przeciążeniowa ( 700 W )

Zakładając, że zasilanie powinno dobierać się z ok. 15 - 20 % zapasem mocy, potrzebujemy zasilacz, które wytrzyma 600 W mocy ciągłej i 840 W mocy chwilowej. Takie parametry spełnia zasilacz awaryjny sinusPRO 1500 E (1000 / 1500 W).

W ten sposób można łatwo sprawdzić jakie urządzenie nada się do Naszej instalacji i nie narazić się na za słabe urządzenie do swoich potrzeb.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Czy można podłączyć wyjście zasilaczy awaryjnych m.in.: sinusPRO do sieci domowej za pomocą tzw. różnicówki (RCD)?

Często klienci po zakupie zasilacza awaryjnego np: sinusPRO 2500 W chcą włączyć wyjście 230V zasilacza do sieci domowej za pomocą tzw. różnicówki, aby zasilić bezpośrednio część urządzeń pracujących w budynku. Niestety takie łączenie jest niepoprawne i może spowodować uszkodzenie zasilacza. Podłączając wyjście 230V do głównego zabezpieczenia różnicowo prądowego w budynku narażamy się na dojście fazy (P), zera (N) lub uziemienia (PE) z sieci bezpośrednio na wyjście naszego inwertera. Napięcie wsteczne na wyjściu przetwornicy spowoduje jej uszkodzenie lub błędy w pracy.

Chcąc zasilić część urządzeń w sieci domowej, trzeba odseparować układ różnicowo prądowy na wyjściu zasilacza od reszty zabezpieczeń w budynku. 

(*) - powyższe informacje zostały napisane na podstawie publikacji internetowych, testów serwisowych oraz własnego doświadczenia